அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. தகவல்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

சனி, 20 ஜூலை, 2013

புகையை கட்டுபடுத்தும் நவீன அடுப்பு

புகையை கட்டுபடுத்தும் மற்றும் குறைந்த விறகுகளை கொண்டு அதிக எரி சக்தியினை தரும் நவீன அடுப்பு.

காசாங்காடு கிராமத்தில் மிகுந்த அளவில் எரிவாயு கொண்ட அடுப்புகள் இருந்தாலும் மர கழிவுகளை கொண்டு எரிக்கும் பழக்கம் இன்றும் நடைமுறையில் உள்ளது.

சாதரான திறந்த வெளி அடுப்பை விட புகையினை 80% சதவிகிதம் குறைந்த அளவில் வெளியிடும்.

இந்த அடுப்பு பயன்படுத்துவோருக்கு ஏற்படும் அடுப்பின் புகை சம்பந்தமான நோய்களை குறைக்க உதவும். காசாங்காடு கிராம சுகாரத்தையும் பாதுகாக்கும்.


நிறுவனம் பகிர்ந்து கொண்ட விலை: Rs 1299/-
தயாரிக்கும் நிறுவனம்: http://greenwaygrameen.com/greenway-smart-stove/