அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. தகவல்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

புதன், 19 டிசம்பர், 2012

எளிதான முறையில் மாதுளை விதைகளை எடுப்பது எப்படி?


எளிதான முறையில் மாதுளை விதைகளை எடுப்பது பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.

சாதாரண கருவிகளை கொண்டு,


சல்லடை கொண்ட பாத்திரத்தை கொண்டு மிகவும் எளிதாக.


நன்றி.